Ladataan...

  • Tieliikenneuudistus


    SUOMI TARVITSEE
    KESTÄVIÄ RATKAISUJA

Ratkaisuja

TEHDÄÄN SUOMEN TIESTÖSTÄ KESTÄVÄ


TIEPOHJAN RAHOITUS

Uudistetaan tiestön korjaamisen rahoitus, niin että se ei kasva yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

AUTOVERON UUDISTUS

Uudistetaan suomalaista autokantaa ja kannustetaan vähäpäästöisten kulkuneuvojen käyttöön.

KESTÄVÄ RAHOITUS

Luodaan valtion taloudesta riippumaton yhtiö vastaamaan liikenneverkon kunnosta ja kehittämisestä.

2392
Korjausvelan määrä (M€)
331
Tiehankkeiden lukumäärä
174
Puheenvuoroja eduskunnassa
65 %
Prosenttia suomalaisista kannattaa hanketta

Yleisimpiä tieliikenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä

Tieliikenneuudistukseen liittyy useita erilaisia käsityksiä, jotka synnyttävät ihmetystä. Seuraavassa osiossa olemme vastanneet yleisimpiin kysymyksiin avoimesti ja ymmärrettävästi.

Selvityksen mukaan yhtiön tarkoituksena on uudistaa liikenneverkon rahoitus ja kehittää liikenneverkkoa. Yhtiö vastaisi tieverkoston kunnossapidosta ja kehittämisestä. Yhtiö rahoittaisi investointinsa omilla, autoilijoiden teiden käytöstä kertyvillä tuloillaan ja voisi ottaa tarvittaessa myös lainaa. Yhtiön keräämät asiakasmaksut käytettäisiin tieverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon.
Selvityksen mukaan liikenneverkko säilyisi valtion ja maakuntien yhteisessä omistuksessa. Valtio omistaisi yhtiöstä 65 prosenttia ja maakunnat 35 prosenttia. Yhtiön pysyminen valtion omistuksessa turvattaisiin lailla niin, että yhtiön osakkeita ei saisi luovuttaa muille kuin vain eduskunnan suostumuksella.
Liikenneverkkoyhtiö keräisi maksun teiden käytöstä. Kuluttajille tarjottaisiin valtakunnallisesti kiinteitä maksuja. Asiakkaat maksaisivat yhtiölle teiden käytöstä aluksi aikaan perustuvina kuukausi- tai vuosimaksuina.
Maksujen suuruus porrastuisi ajoneuvon päästöjen perusteella. Mitä suuremmat päästöt, sitä suurempi maksu.
Hanke ehdottaa vaiheittaista etenemistä niin, että yhtiö kuitenkin huolehtisi valtion tieverkosta jo niinkin pian kuin vuoden 2018 alusta lähtien. Rataverkon ja vesiväylien ottamista mukaan tehdään yhä lisäselvityksiä. Tavoite olisi ottaa ne mukaan yhtiöön alkuvuodesta 2019.

KAMPANJAN JULISTE ON JULKAISTU

Juliste

Uutisia

Sosiaalinen media

OSALLISTU MUKAAN KESKUSTELUUN


Ota yhteyttä


Kuulemme mielellämme ajatuksiasi liittyen tieliikenneuudistukseen tai muuhun liikenne- ja viestintäministeriön toimintaan. Vastaamme kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan, joten jätäthän yhteystietosi, mikäli haluat vastauksen.

kirjaamo@lvm.fi
webmaster@lvm.fi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ,
Eteläesplanadi 16, Helsinki,
PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin 0295 16001